Роботодавці

Вимоги роботодавців до підготовки фахівців зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Сфера публічного управління та адміністрування потребує сьогодні фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у професійній діяльності, зокрема в сфері електронного урядування

Фахівці у сфері публічного управління та адміністрування мають  знати,  що  таке  менеджмент  органу  публічної  влади, керівник у системі публічного управління, лідерство в органах публічної  влади,  контроль  в  публічному  управлінні  та адмініструванні,   інформаційно-комунікаційне   забезпечення. Вони  мають  знати  про  організацію  роботи  органів  публічної влади  в  Україні,  імідж  та  етичну  поведінку  державних  та муніципальних службовців, особливості публічного управління та адміністрування за кордоном.

Тому основними вміннями і навичками, які вимагають майбутніх фахівців роботодавці, вважають наступні:

 – уміти користуватися системою електронного документообігу;

– здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.

– уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування;

– використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку;

– використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності;

– здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм;

– спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень;

– представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності;

– розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень;

– здатність адаптуватися до змін в політичних, економічних та соціальних умовах.